Beleggings­verzekeringen bij Interpolis

Voorbeeld lopende beleggingsverzekering

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2005 een beleggingsverzekering met een looptijd van 8 jaar. Dat wil zeggen dat de beleggingsverzekering eindigt in 2013. Per jaar betaalt hij een premie van € 1.000,-. Het is nu 2011. Er werd in totaal € 6.000,- ingelegd. De waarde van de beleggingsverzekering is nu
€ 5.516,74.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. De verzekering zou in 2013 € 7.972,67 waard zijn.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%. Want de jaarlijkse inleg is lager dan € 1.200,-.

De eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages zoals afgesproken in de Achmea-regeling is € 8.058,15. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Dat wil zeggen dat Peter een vergoeding krijgt.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van de verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Stel dat de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Dan krijgen zijn nabestaanden een uitkering die hoger is dan de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering op het moment van overlijden. Daarom komt deze beleggingsverzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking.

Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.

Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

Toelichting bij deze berekening
Productnaam
Dit is de naam van de beleggingsverzekering. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook de naam gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Polisnummer
Dit is het polisnummer dat bij de beleggingsverzekering hoort. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook het polisnummer gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Startdatum verzekering
Dit is de ingangsdatum van de beleggingsverzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan wordt hier de datum bedoeld waarop de oorspronkelijke beleggingsverzekering is gestart.
Einddatum verzekering
Dit is de datum waarop uw beleggingsverzekering afloopt. Deze einddatum staat op uw polis vermeld. Is de beleggingsverzekering tijdens de looptijd verlengd of ingekort? Dan gaat het om de einddatum zoals afgesproken bij die verlenging of inkorting.
Maximale kostenpercentage per jaar volgens de Achmea-regeling
Dit is het maximale kostenpercentage dat voor de beleggingsverzekering geldt. Deze kostenpercentages zijn vastgelegd in de Achmea-regeling. Op basis van dit kostenpercentage kijken we of er voor de beleggingsverzekering meer kosten zijn gerekend dan afgesproken in de regeling. Hier vindt u een overzicht van alle kostenpercentages.
Waarde verzekering op berekeningsdatum
Dit is de waarde van uw beleggingsverzekering op de berekeningsdatum. Deze is exclusief het bedrag van de eventuele vergoeding.
1) Waarde op de einddatum op basis van de kosten en risicopremies van de verzekering
We berekenen de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum. De einddatum is het einde van de looptijd van de verzekering. We gaan daarbij uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering. Eerst berekenen we de waardeontwikkeling van de startdatum tot de berekeningsdatum op basis van het werkelijk behaalde rendement. Dan berekenen we de waardeontwikkeling van de berekeningsdatum tot het einde van de looptijd. Dit doen we met een toekomstig rendement van 6% per jaar.
2) Waarde op einddatum op basis van de maximale kosten en risicopremies volgens de Achmea-regeling
We berekenen op dezelfde manier als in stap 1 de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum. Maar nu gaan we uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken in de Achmea-regeling.
3) Verschil
We kijken wat het verschil is tussen de twee berekende eindwaarden.
4) Vergoeding kosten
De eindwaarde van deze beleggingsverzekering is lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling. Er zijn meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. U krijgt u een vergoeding. We bepalen wat het verschil aan het einde van de looptijd nu waard is. Dit is uw vergoeding.
5) Vergoeding hefboomwerking
We kijken welke risicopremies in rekening zijn gebracht. We doen dit over de periode van de start van uw verzekering tot aan de berekeningsdatum. Daarna berekenen we wat uw risicopremies zouden zijn bij een bruto rendement van 6% per jaar. Is er meer risicopremie gerekend dan bij een bruto rendement van 6% per jaar? Dan krijgt u een vergoeding.
6) Uw totale vergoeding (eenmalig)
Uw totale vergoeding is de vergoeding kosten en de vergoeding hefboomwerking bij elkaar opgeteld.

 

Verwerking van de vergoeding

De totale vergoeding bedraagt € 89,10. De beleggingsverzekering loopt nog. Daarom voegen we de vergoeding toe aan de waarde van de verzekering.

Veelgestelde vragen

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken controlemededeling.

We bieden graag duidelijkheid. Daarom verwerken we de vergoedingen meteen na het uitvoeren van de berekeningen en niet pas aan het einde van de looptijd. U weet daardoor meteen welke vergoeding u krijgt.

  • Hebt u een lopende verzekering? Dan is de eventuele vergoeding al toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Daarbij hebben we de huidige verdeling van uw beleggingstegoed over de verschillende fondsen als uitgangspunt genomen. We hebben de vergoeding in precies dezelfde verhouding verdeeld over de verschillende fondsen.
  • Is uw beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maakten we de vergoeding over op uw bankrekening.