Beleggings­verzekeringen bij Interpolis

Voorbeeld beëindigde verzekering door afkoop

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2000 een beleggingsverzekering met een looptijd van 15 jaar. Dat wil zeggen dat de beleggingsverzekering eindigt in 2015. Bij het afsluiten van de beleggingsverzekering werd eenmalig een koopsom van € 1.500,- gestort. In 2008 werd de verzekering vroegtijdig afgekocht. De waarde van de beleggingsverzekering was toen € 1.426,37.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. De waarde van de verzekering zou in 2015 € 1.854,83 zijn.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%. Want de eenmalige inleg is lager dan € 12.000,-.

Stel dat de verzekering niet vroegtijdig beëindigd (= afgekocht) was. Dan zou de eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages in de Achmea-regeling € 1.977,56 zijn. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Dat wil zeggen dat Peter een vergoeding krijgt.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van zijn verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Omdat deze beleggingsverzekering een koopsompolis is, komt de verzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking.  Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.

Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

Voorbeeld beëindigde verzekering door afkoop

Toelichting bij deze berekening
Productnaam
Dit is de naam van de beleggingsverzekering. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook de naam gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Polisnummer
Dit is het polisnummer dat bij de beleggingsverzekering hoort. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook het polisnummer gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Startdatum verzekering
Dit is de ingangsdatum van de beleggingsverzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan wordt hier de datum bedoeld waarop de oorspronkelijke beleggingsverzekering is gestart.
Einddatum verzekering
Dit is de datum waarop de beleggingsverzekering zou aflopen, mocht deze niet vroegtijdig zijn afgekocht.
Maximale kostenpercentage per jaar volgens de Achmea-regeling
Dit is het maximale kostenpercentage dat voor de beleggingsverzekering geldt. Deze kostenpercentages zijn vastgelegd in de Achmea-regeling. Op basis van dit kostenpercentage kijken we of er voor de beleggingsverzekering meer kosten zijn gerekend dan afgesproken in de regeling. Hier vindt u een overzicht van alle kostenpercentages.
Beëindigingsdatum verzekering
Dit is de datum waarop de verzekering vroegtijdig is afgekocht.
1) Waarde op einddatum op basis van de kosten en risicopremies van de verzekering
We berekenen de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum. De einddatum is het einde van de looptijd van de verzekering, zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering. We gaan daarbij ook uit van de kosten en risicopremies zoals toen afgesproken. Eerst berekenen we de waardeontwikkeling van de startdatum tot de werkelijke beëindigingsdatum op basis van het werkelijk behaalde rendement. Dan berekenen we de waardeontwikkeling van de werkelijke beëindigingsdatum tot de afgesproken einddatum. Dit doen we met een toekomstig bruto rendement van 6% per jaar.
2) Waarde op einddatum op basis van de maximale kosten en risicopremies volgens de Achmea-regeling
We berekenen op dezelfde manier als in stap 1 de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum. Maar nu gaan we uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken in de Achmea-regeling.
3) Verschil
We kijken wat het verschil is tussen de twee berekende eindwaarden.
4) Vergoeding kosten
De eindwaarde van deze beleggingsverzekering is lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling. Er zijn meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. Voor dit verschil krijgt u een vergoeding. We bepalen wat het verschil aan het einde van de looptijd waard was op de werkelijke beëindigingsdatum. Is er minder premie ingelegd dan afgesproken bij het sluiten van de verzekering? Dan is uw vergoeding gebaseerd op de verhouding tussen de werkelijk betaalde premies en de afgesproken premies. Dit is uw vergoeding.
5) Vergoeding hefboomwerking
We kijken welke risicopremies in rekening zijn gebracht. We doen dit over de periode van de start van uw verzekering tot aan de beëindigingsdatum. Daarna berekenen we wat uw risicopremies zouden zijn bij een bruto rendement van 6% per jaar. Is er meer risicopremie gerekend dan bij een bruto rendement van 6% per jaar? Dan krijgt u een vergoeding.
6) Uw totale vergoeding (eenmalig)
Uw totale vergoeding is de vergoeding kosten en de vergoeding hefboomwerking bij elkaar opgeteld.

Verwerking van de vergoeding

De totale vergoeding bedraagt € 147,76. De beleggingsverzekering is beëindigd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende antwoordformulier, maken we het bedrag over op de betaalrekening.

Veelgestelde vragen

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken controlemededeling.

 

We bieden graag duidelijkheid. Daarom verwerken we de vergoedingen meteen na het uitvoeren van de berekeningen en niet pas aan het einde van de looptijd. U weet daardoor meteen welke vergoeding u krijgt.

  • Hebt u een lopende verzekering? Dan is de eventuele vergoeding al toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Daarbij hebben we de huidige verdeling van uw beleggingstegoed over de verschillende fondsen als uitgangspunt genomen. We hebben de vergoeding in precies dezelfde verhouding verdeeld over de verschillende fondsen.
  • Is uw beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maakten we de vergoeding over op uw bankrekening.