Beleggings­verzekeringen bij Interpolis

Voorbeeld beëindigde beleggingsverzekering

Vergoeding voor de kosten

Peter sloot in 2000 een beleggingsverzekering met een looptijd van 8 jaar. De beleggingsverzekering is dus al beëindigd in 2008. Per jaar werd een premie betaald van € 1.000,-. Aan het einde van de looptijd in 2008 was de waarde van de beleggingsverzekering € 11.110,65.

Volgens de Achmea-regeling berekenen we eerst de waarde van de beleggingsverzekering op het einde van de looptijd. Dat doen we op basis van de afgesproken kosten en risicopremies bij het sluiten van de verzekering. Deze beleggingsverzekering was in 2008 € 11.110,65 waard.

Daarna berekenen we de waarde van de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd. Maar nu volgens de maximale kostenpercentages die zijn afgesproken in de regeling. Het maximale kostenpercentage dat geldt voor deze beleggingsverzekering is 2,85%. Want de jaarlijkse inleg is lager dan € 1.200,-.

De eindwaarde op basis van de maximale kostenpercentages in Achmea-regeling is € 11.314,77. Dit is hoger dan de eindwaarde op basis van de afgesproken kosten en risicopremies. Hiervoor krijgt Peter een vergoeding.

Vergoeding voor de hefboomwerking

Bij het sluiten van zijn verzekering heeft Peter afspraken gemaakt over een uitkering bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering. Stel dat de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Dan krijgen zijn nabestaanden een uitkering die hoger is dan de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering op het moment van overlijden. Daarom komt deze beleggingsverzekering in aanmerking voor een vergoeding voor de hefboomwerking.

Door de tegenvallende beleggingsresultaten werd een hogere overlijdensrisicopremie gerekend, dan we zouden rekenen bij een bruto rendement van 6%. Dat verschil krijgt Peter vergoed.

Hoe we dit berekend hebben ziet u in de volgende persoonlijke berekening:

Voorbeeld beëindigde verzekering

Toelichting bij deze berekening
Productnaam
Dit is de naam van de beleggingsverzekering. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook de naam gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Polisnummer
Dit is het polisnummer dat bij de beleggingsverzekering hoort. Deze staat ook vermeld op de polis van de verzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan kan ook het polisnummer gewijzigd zijn. Is dat bij u het geval? Dan vindt u het overzicht hiervan terug op de achterkant van uw persoonlijke berekening.
Startdatum verzekering
Dit is de ingangsdatum van de beleggingsverzekering. Is de huidige beleggingsverzekering een voortzetting van een eerdere verzekering? Dan wordt hier de datum bedoeld waarop de oorspronkelijke beleggingsverzekering is gestart.
Einddatum verzekering
Dit is de datum waarop de beleggingsverzekering is afgelopen, zoals op de polis vermeld staat.
Maximale kostenpercentage per jaar volgens de Achmea-regeling
Dit is het maximale kostenpercentage dat voor de beleggingsverzekering geldt. Deze kostenpercentages zijn vastgelegd in de Achmea-regeling. Op basis van dit kostenpercentage kijken we of er voor de beleggingsverzekering meer kosten zijn gerekend dan afgesproken in de regeling. Hier vindt u een overzicht van alle kostenpercentages.
Waarde verzekering op berekeningsdatum
Dit is de waarde van uw beleggingsverzekering op de berekeningsdatum. Deze is exclusief het bedrag van de eventuele vergoeding.
1) Waarde op einddatum op basis van de kosten en risicopremies van de verzekering
We berekenen de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum op basis van het werkelijk behaalde rendement. De einddatum is het einde van de looptijd van de verzekering. We gaan daarbij uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering.
2) Waarde op einddatum op basis van de maximale kosten en risicopremies volgens de Achmea-regeling
We berekenen op dezelfde manier als in stap 1 de waarde van de beleggingsverzekering op de einddatum. Maar nu gaan we uit van de kosten en risicopremies zoals afgesproken in de Achmea-regeling.
3) Verschil
We kijken wat het verschil is tussen de twee berekende eindwaarden.
4) Vergoeding kosten
De eindwaarde van deze beleggingsverzekering is lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling. Er zijn meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. Voor dit verschil ontvangt u een vergoeding.
5) Vergoeding hefboomwerking
We kijken welke risicopremies in rekening zijn gebracht. We doen dit over de periode van de start van uw verzekering tot aan de beëindigingsdatum. Daarna berekenen we wat uw risicopremies zouden zijn bij een bruto rendement van 6% per jaar. Is er meer risicopremie gerekend dan bij een bruto rendement van 6% per jaar? Dan krijgt u een vergoeding.
6) Uw totale vergoeding (eenmalig)
Uw totale vergoeding is de vergoeding kosten en de vergoeding hefboomwerking bij elkaar opgeteld.

 

Verwerking van de vergoeding 

De totale vergoeding bedraagt € 212,16. De beleggingsverzekering is beëindigd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende antwoordformulier, maken we het bedrag over op de betaalrekening.

Veelgestelde vragen

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken controlemededeling.

 

We bieden graag duidelijkheid. Daarom verwerken we de vergoedingen meteen na het uitvoeren van de berekeningen en niet pas aan het einde van de looptijd. U weet daardoor meteen welke vergoeding u krijgt.

  • Hebt u een lopende verzekering? Dan is de eventuele vergoeding al toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Daarbij hebben we de huidige verdeling van uw beleggingstegoed over de verschillende fondsen als uitgangspunt genomen. We hebben de vergoeding in precies dezelfde verhouding verdeeld over de verschillende fondsen.
  • Is uw beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maakten we de vergoeding over op uw bankrekening.