• Intro
  • Voorbeeldberekeningen

Voorbeeldberekeningen

Hieronder vindt u een voorbeeldberekening van een lopende beleggingsverzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht. Klik op de voorbeeldberekening om de gedetailleerde berekening te bekijken.

Lopende beleggingsverzekering Beëindigde beleggingsverzekering
voorbeeldberekening Interpolis groot voorbeeldberekening Interpolis groot
Beëindigde beleggingsverzekering
door afkoop
voorbeeldberekening Interpolis groot
Terug naar Intro Terug naar Intro

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's