Beleggings­verzekeringen bij Interpolis

Aanbod van een alternatief product

We kijken steeds naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren. Dat geldt ook voor onze particuliere beleggingsverzekeringen. Daarom hebben we in de Achmea-regeling met alle betrokken consumentenorganisaties afgesproken dat we onze klanten een alternatief product aanbieden met een gunstig kostenniveau.

Alle klanten met een beleggingsverzekering kunnen zich laten adviseren door de Rabobank. Hierbij kan door de Rabobank ook gekeken worden naar een eventueel alternatief voor uw huidige beleggingsverzekering, bijvoorbeeld in de vorm van banksparen.

Vanaf medio 2013 biedt Interpolis alle klanten met een beleggingsverzekering nieuwe beleggingsfondsen. Deze worden ook wel de 'nieuwe generatie' beleggingsfondsen genoemd. Deze nieuwe generatie fondsen kennen gemiddeld lagere kosten.