Interpolis

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen

In 2009 heeft Achmea, waar Interpolis deel van uitmaakt, een regeling getroffen voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. We leggen deze regeling graag aan u uit.

De Achmea-regeling is opgesteld op basis van de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties, zoals Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim, afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in de regeling? Dan krijgt u een vergoeding. De regeling geldt ook voor klanten die niet bij deze stichtingen zijn aangesloten.

Bekijk voor een korte uitleg ook het filmpje.

achmea-beleggingsverzekering

Maatregelen voor onze klanten

 • 1

  Berekening en verwerking vergoedingen

  Komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling? Dan heeft u uw persoonlijke berekening inmiddels ontvangen.

 • 2

  Aanpassing van uw verzekering

  Alle klanten met een beleggingsverzekering kunnen zich laten adviseren door de Rabobank. Hierbij kan door de Rabobank ook gekeken worden naar een eventueel alternatief voor uw huidige beleggingsverzekering, bijvoorbeeld in de vorm van banksparen.

 • 3

  Verbeterde informatie

  Sinds enkele jaren sturen we onze klanten een duidelijk overzicht van de kosten, de premies en de waarde van hun  beleggingsverzekering.

Voorbeeldberekeningen

voorbeeldberekening Interpolis klein

Accountantskantoor Deloitte

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken assurance rapport. Alle assurance rapporten zoals verstrekt door Deloitte vindt u hier.


Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's